U bent hier

Vennootschapsbelasting

Hieronder kan u informatie terugvinden over de vennootschapsbelasting. Deze gegevens zijn louter informatief en wijzigen regelmatig. Indien u hierover extra informatie wenst kan u altijd contact opnemen met ons kantoor.

datum publicatie: 3 jun 2013

 

Sinds enkele jaren zijn er fiscale voordelen van toepassing voor tal van energiebesparende uitgaven,.

De voorwaarden, percentages en dergelijke zijn algemeen gekend bij de leveranciers.

Vanaf 2011 is echter een attest noodzakelijk voor alle energiebesparende uitgaven. Dit attest dient te voldoen aan alle door de Administratievoorgestelde voorwaarden.

Let er dus op dat u zo’n attest krijgt van uw leverancier. Anders kan het fiscale voordeel verloren gaan doordat de Administratie de uitgave niet aanvaard.

Als uw leverancier niet weet welk attest bedoeld wordt, kan  u altijd, op vraag, een voorbeeld bekomen.

Opgepast: indien u een groene lening aangaat zijn er zelfs twee attesten nodig. Een eerste die stelt dat alle voorwaarden voor de groene lening voldaan zijn. Een tweede dat aan de voorwaarden voor de energiebesparende uitgave voldaan is.  

datum publicatie: 21 mrt 2013

 

Kerngetallen van toepassing voor aanslagjaar 2013 –boekjaar afsluitend 31/12/12 of in 2013

 • Indexatie kadastraal inkomen: 1,6813
 • Aftrek restaurantkosten: 69 %
 • Aftrek representatiekosten/ relatiegeschenken: 50 %
 • Aftrek brandstofkosten personenauto’s: 75 %
 • Aftrek andere autokosten: afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig
 • Voordelen alle aard (VAA): 
 1. computer: 180 euro

 2. Internet: 60 euro

 3. Elektriciteit: 910 euro

 4. Verwarming: 1.820 euro

 5. Personenauto: 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage(*)

(*) CO2 percentage = 5,5 % voor diesel met uitstoot van 95g/km en voor benzine met uitstoot van 115g/km.Dit dient aangepast met 0,1 % per gram uitstoot in meer of min

 • Notionele intrestaftrek: maximum 2,742 % voor grote ondernemingen en 3,242 % voor KMO’s
datum publicatie: 4 jun 2012

Aanslagjaar 2013, inkomstenjaar 2012

 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3% voor grote en max. 3,5 % voor kleine vennootschappen
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.820 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 910 EUR
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,6349
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 %
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 95 g/km en voor benzine met uitstoot van 115 g:km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • VAA GSM: 150 EUR per jaar
 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,10

Aanslagjaar 2012, inkomstenjaar 2011

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,97
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.640 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 820 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3,425 % voor grote en max. 3,925 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,5790
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 %
 • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00237 EUR/km
 • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2,-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00216 EUR/km
 • Debetintresten op rekening-courant = 8,50%
 • Built by VanessaV