U bent hier

Opeisbaarheid van de btw

Voorheen waren de oorzaken van opeisbaarheid van de btw:

 • Het opmaken van een factuur
 • Het ontvangen van de prijs of een deel ervan
 • Het vragen van een voorschot

Vanaf 2013 geldt als algemene regel:

De btw kan niet meer opeisbaar worden vooraleer het belastbare feit  (levering van goederen of verrichten van een dienst) zich heeft voorgedaan. Het belastbare feit doet zich voor op het tijdstip dat de handeling (levering of dienst) wordt verricht of op het tijdstip van de betaling.

Hieruit volgt dat het opmaken van een factuur voordat de handeling wordt verricht of voordat de betaling wordt ontvangen, de btw niet meer opeisbaar maakt.

Gevolgen: 

 1. De afnemer (klant, medecontractant) kan de btw vermeld op een voorschotfactuur niet meer in aftrek brengen voordat de prijs betaald is of het belastbare feit (levering goederen of verrichting dienst) zich heeft voorgedaan.
 2.  Door artikel 51, § 1, 3° BTW wetboek, zal de leverancier de btw toch verschuldigd zijn zodra hij deze btw vermeld op een (voorschot-)factuur, zelfs indien de oorzaak van opeisbaarheid zich niet heeft voorgedaan. 

Praktisch:

 • Indien het noodzakelijk is om een voorschot te vragen: via een offerte of een ander document. Op dit document mag de btw niet vermeld worden, noch de reden waarom geen btw aangerekend wordt.
 • Bij ontvangst van de betaling: de voorschotfactuur opmaken op basis van het ontvangen bedrag. Dit bedrag is een bedrag btw inclusief.
 • Het bedrag van het voorschot (BTW exclusiefof inclusief) kan verrekend worden bij de uiteindelijke factuur nadat het belastbare feit zich heeft voorgedaan.

Uitzonderingen: 

 • Bij intracommunautaire leveringen/verwervingen wordt de btw opeisbaar bij uitreiking van de factuur of ten laatste op de 15de van de volgende maand. De verplichting om een factuur op te stellen vóór de intracommunautaire levering en bij ontvangst van de prijs of een deel ervan, vervalt
 • Verkoop aan particulieren waarvoor men niet verplicht is een factuur uit te reiken: de btw  wordt verschuldigd naarmate van de incassering van de prijs (zelfs indien factuur uitgereikt)

Opmerkingen: 

 • er is een overgangsregeling voorzien tot 31/12/2013. Aangeraden is om zo vlug mogelijk het nieuwe systeem toe te passen
 • er zijn ook bijzondere regels voor doorlopende leveringen of diensten.
type_artikel: 
BTW
datum_pub: 
donderdag, 21 maart, 2013
Built by VanessaV